Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass

5DAYS

Adult (12+)

14,000

Yen

Child (6-11)

7,000

Yen

Buy Now

ข้อเสนอที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยว ทาคายามะ-โฮคุริคุ (ชิราคาวาโกะที่เป็นมรดกโลก/โกคายามะ)

สามารถใช้บริการรถไฟสายเจอาร์และรถบัสจากนาโกย่าและโอซาก้าได้ไม่จำกัด

jtb map-takayama-hokuriku-jr

ตั๋วเที่ยวรอบบริเวณทาคายามะ โฮคุริคุ:

 • ใช้บริการได้ไม่จำกัดตลอดเส้นทางรถไฟเจอาร์ที่วิ่งระหว่างนาโกย่า, เกะโระ, ทาคายามะ, โทยามะ และเชื่อมต่อกับสนามบินคันไซ พื้นที่แถบเมืองโอซาก้า, เกียวโต, บ่อน้ำพุร้อนคากะ และคานาซาวะ และ “โฮกุริคุ ชินคันเซ็น” วิ่งระหว่างคานาซาวะและโทยามะ!
 • ใช้บริการได้ไม่จำกัดกับรถบัสสายต่างๆ สะดวกสบายสำหรับการเยี่ยมชมมรดกโลก ชิราคาวาโกะ/โกคายามะ!

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่มีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ใบแลกตั๋วนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นตั๋วได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ออฟฟิศขึ้นตั๋ว JR (สถานที่ตั้ง และช่วงเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า)
  • Tokyo Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 7:30AM ถึง 8:30PM
  • Shinagawa Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 9AM ถึง 7PM
  • Shin-Yokohama Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5:30AM ถึง 10:30PM
  • Nagoya Station ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 6AM ถึง 10AM และ 7PM ถึง 11PM
  • Kyoto Station ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5:30AM ถึง 11PM
  • Shin-Osaka Station ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5:30AM ถึง 11:30PM
  • Osaka Station ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5:30AM ถึง 11PM
  • Kansai Airport ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5:30AM ถึง 11PM
  • Komatsu Station ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5AM ถึง 11PM
  • Kanazawa Station ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  4:40AM ถึง 11:30PM
  • Toyama Station ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5:40AM ถึง 11:30PM

เงื่อนไขการใช้งาน

 • สามารถใช้บริการรถไฟได้ไม่จำกัด ในที่นั่งที่ไม่สำรองของรถไฟ Limited Express, Express, JR สายปกติ
 • สามารถจองที่นั่งบนรถไฟเจอาร์สายปกติและสามารถใช้ได้ถึงสี่ครั้ง (ไม่รวมรถไฟ Express สายสนามบินฮารุกะ)
 • “ตั๋วรถไฟในพื้นที่ทาคายามะ-โฮคุริคุ สำหรับนักท่องเที่ยว” มอบบริการให้ท่านสามารถใช้ “โฮคุริคุ ชินคันเซ็น” นั่งในที่นั่งไม่สำรองได้ สำหรับการเดินทางระหว่างคานาซาวะและโทยามะ

่jtb takayama-hokuriku
หมายเหตุ

 • สินค้านี้ไม่จำหน่ายในญี่ปุ่น กรุณาซื้อตั๋ว MCO (ตั๋วแลกเปลี่ยน) ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
 • เมื่อคุณมาถึงญี่ปุ่นแล้ว กรุณาลกตั๋ว MCO เป็นบัตรโดยสาร

การจอง

 • คุณไม่สามารถจองที่นั่งได้จนกว่าจะขึ้นตั๋ว
 • คุณสามารถโดยสารที่นั่งธรรมดาแบบไม่ต้องจองได้
 • ในตอนที่จะเข้าไปในสถานีให้แสดงตั๋วกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ตามประตูตั๋ว
 • สำหรับการจองตั๋วให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ที่ออฟฟิศขายตั๋ว
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วส่วนบุคคล กรุณาพกหนังสือเดินทางตลอดการเดินทางในกรณีที่พนักงานขอเรียกตรวจสอบ

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย

Ise-Kumano Area Tourist Pass

5DAYS

Adult (12+)

10,500

Yen

Child (6-11)

5,250

Yen

Buy Now

ข้อเสนอที่ดีในการเดินทางพื้นที่แถบอิเสะ-คุมาโนะ (อิเสะ / โทบะ , มรดกโลกคุมาโนะ โคะโดที่เป็นมรดกโลก)

ตั๋วเที่ยวรอบบริเวณอิเซะ คุมาโนะ:

 • ใช้บริการได้ไม่จำกัดตลอดเส้นทางรถไฟเจอาร์ที่วิ่งระหว่างนาโกย่า, มัตซึซากะ, โอวาเซะ, คุมะโนชิ, ชินกู, นาจิ และคิอิ-คัตสึอุระ, และเชื่อมโยงกับสถานีทาคิ, เมืองอิเสะและโทบะ
 • ใช้บริการได้ไม่จำกัดกับรถบัสสายต่างๆ สะดวกสบายสำหรับการเยี่ยมชมศาลเจ้าอิเสะ จิงกุ, เขตโทบะ และมรดกโลก อย่างศาลเจ้าคุมาโนะ โคะโด (ซึ่งรวมศาลเจ้าคุมาโนะ ฮอนกุ ไทฉะ, คุมาโนะ ฮายะทามะ ไทฉะ และคุมาโนะ นาจิ ไทฉะ)

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่มีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ใบแลกตั๋วนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นตั๋วได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ออฟฟิศขึ้นตั๋ว JR (สถานที่ตั้ง และช่วงเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า)
  • Tokyo Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 7:30AM ถึง 8:30PM
  • Shinagawa Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9AM ถึง 7PM
  • Shin-Yokohama Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 10:30PM
  • Nagoya Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 6AM ถึง 10AM and 7PM to 11PM
  • Kyoto Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Shin-Osaka Station JR Central ticket office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11:30PM

เงื่อนไขการใช้งาน

 • สามารถใช้บริการรถไฟได้ไม่จำกัด ในที่นั่งที่ไม่สำรองของรถไฟ Limited Express, Express, JR สายปกติ
 • สามารถจองที่นั่งบนรถไฟเจอาร์สายปกติและสามารถใช้ได้ถึงสี่ครั้ง (ไม่รวมรถไฟ Express สายสนามบินฮารุกะ)
 • “ตั๋วรถไฟในพื้นที่ทาคายามะ-โฮคุริคุ สำหรับนักท่องเที่ยว” มอบบริการให้ท่านสามารถใช้ “โฮคุริคุ ชินคันเซ็น” นั่งในที่นั่งไม่สำรองได้ สำหรับการเดินทางระหว่างคานาซาวะและโทยามะ

่jtb takayama-hokuriku
หมายเหตุ

 • สินค้านี้ไม่จำหน่ายในญี่ปุ่น กรุณาซื้อตั๋ว MCO (ตั๋วแลกเปลี่ยน) ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
 • เมื่อคุณมาถึงญี่ปุ่นแล้ว กรุณาลกตั๋ว MCO เป็นบัตรโดยสาร

การจอง

 • คุณไม่สามารถจองที่นั่งได้จนกว่าจะขึ้นตั๋ว
 • คุณสามารถโดยสารที่นั่งธรรมดาแบบไม่ต้องจองได้
 • ในตอนที่จะเข้าไปในสถานีให้แสดงตั๋วกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ตามประตูตั๋ว
 • สำหรับการจองตั๋วให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ที่ออฟฟิศขายตั๋ว
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วส่วนบุคคล กรุณาพกหนังสือเดินทางตลอดการเดินทางในกรณีที่พนักงานขอเรียกตรวจสอบ

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย

Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass

5DAYS

Adult (12+)

17,500

Yen

Child (6-11)

8,750

Yen

Buy Now

**ระยะเวลาที่ใช้ได้ 16 เมษายน – 13 พฤศจิกายน 2016**

เดินทางในพื้นที่ Alpine Route, Takayama Matsumoto

บัตรใบเดียว เดินทางได้ทั่ว Tateyama Kurobe Alpine Route และพื้นที่น่าสนใจรอบๆสะดวกและคุ้มค่า!

 • เดินทางโดยสายรถไฟ JR ยกเว้นชินคันเซ็น ระหว่าง Nagoya – Gero – Takayama – Toyama, Shinano-Omachi-Matsumoto-Nagoya ได้ไม่จำกัด (ยกเว้นโฮมไลน์เนอร์)
 • เดินทางภายใน Tateyama Kurobe Alpine Route (ระหว่าง Toyama-Tateyama-Murodo-Daikanbo-Kurobe Dam-Shinano-Omachi) ของทุกบริษัทการคมนาคมได้ไม่จำกัด

่jtb alpine-takayama-matsumoto-area-3

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่มีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ใบแลกตั๋วนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นตั๋วได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ออฟฟิศขึ้นตั๋ว JR (สถานที่ตั้ง และช่วงเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า)
  • Tokyo(JR CENTRAL) – JR CENTRAL Ticket Office(Yaesu) เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7:30-20:30
  • Tokyo(JR TOKAI TOURS) – JR TOKAI TOURS – เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:00-20:00 , เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8:00-19:00
  • Shinagawa (JR CENTRAL) – JR CENTRAL Ticket Office เปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 9:00-19:00
  • Shinagawa (JR TOKAI TOURS) – JR TOKAI TOURS – เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:00-20:00 , เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8:30-18:00
  • Shin-Yokohama  (JR CENTRAL) – JR CENTRAL Ticket Office เปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 8:00-20:30
  • Shin-Yokohama  (JR TOKAI TOURS) – JR TOKAI TOURS – เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:00-20:00 , เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8:45-19:00
  • Nagoya (JR CENTRAL) – JR CENTRAL Ticket Office เปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 6:00-10:00 , 19:00-23:00 | JR Information Center  เปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 10:00-19:00
  • Kyoto (JR CENTRAL) –  JR CENTRAL Ticket Office(Hachijyo) เปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 8:30-23:00
  • Shin-Osaka (JR CENTRAL) –  JR CENTRAL Ticket Office(Central) เปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 5:30-23:10

เงื่อนไขการใช้งาน

 • นอกจากนี้รถธรรมดาแบบจองที่นั่งของ JR สายที่มีอยู่เดิมสามารถใช้บริการได้สูงสุด 4 ครั้ง
 • สินค้าชิ้นนี้ ไม่สามารถซื้อในประเทศญีปุ่นได้ กรุณาซื้อ MCO (Exchange Order) ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น เมื่อเข้าญี่ปุ่นแล้ว ให้นำ Exchange Order แลกกับบัตรโดยสาร ระยะเวลาจำหน่าย วันที่ 1 เมษายน – 9 พฤศจิกายน 2016
 • Alpine Route อาจมีความหนาแน่น เนื่องจากการเข้าชมเส้นทางกำแพงหิมะ Yuki-no-Otani ในระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ดังนั้นอาจทำให้เกิดช่วงเวลาในการรอใช้บริการการคมนาคมต่างๆ ภายในเส้นทางมากขึ้น
 • ตั๋วใบนี้ไม่สามารถใช้กับการจองตั๋วทางเว็บไซต์ของรถเคเบิล Tateyama ที่ออกจากสถานี Tateyama ได้ (แม้งว่าจะไม่ได้จองรถเคเบิล Tateyama ที่ออกจากสถานี Tateyama ก็สามารถใช้ได้)่jtb alpine-takayama-matsumoto-area-3

 

 

การจอง

 • คุณไม่สามารถจองที่นั่งได้จนกว่าจะขึ้นตั๋ว
 • คุณสามารถโดยสารที่นั่งธรรมดาแบบไม่ต้องจองได้
 • ในตอนที่จะเข้าไปในสถานีให้แสดงตั๋วกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ตามประตูตั๋ว
 • สำหรับการจองตั๋วให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ที่ออฟฟิศขายตั๋ว
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วส่วนบุคคล กรุณาพกหนังสือเดินทางตลอดการเดินทางในกรณีที่พนักงานขอเรียกตรวจสอบ

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย

Mt. Fuji-Shizuoka Area

3DAYS

Adult (12+)

4,500

Yen

Child (6-11)

2,250

Yen

Buy Now

ตั๋วใบเดียวเที่ยวชมภูเขาไฟฟุจิได้อย่างสะดวกมีความสุขสมใจ ที่นี่คือญี่ปุ่นที่แท้จริง ! การท่องเที่ยวที่สุขสมใจเมื่อได้เห็นภูเขาไฟ Fuji ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

ใช้บริการรถไฟโดยสารได้ไม่จำกัดตลอดเส้นทางที่กำหนดของรถไฟสาย JR ! (ยกเว้นรถไฟชิงกันเซ็ง) และยังใช้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รีซึ่งสามารถเห็นภูเขาไฟฟุจิจากอ่าว Suruga ได้ รวมถึงบริการรถประจำทางที่สะดวกสบายเที่ยวชมรอบบริเวณมรดกโลก Miho-no-Matsubara, Mishima Skywalk, Shuzenji Onsen, สวนดอกไม้ Hamamatsu Flower Park, ทะเลสาบทั้ง 5 บริเวณภูเขาไฟ Fuji เป็นต้น

jtb mt-fuji-shizuoka-area-picture

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่มีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ใบแลกตั๋วนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นตั๋วได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • สถานีรถไฟสาย JR Central : Tokyo, Shinagawa, Shin-Yokohama, Nagoya, Kyoto, Shin-Osaka
 • สำนักงานสาขาของ JR Tokai Tours: Tokyo, Shinagawa, Shin-Yokohama

เงื่อนไขการใช้งาน

 • รถไฟสาย Limited Express/Rapid ที่ไม่มีตู้ Non-reserved ไม่สามารถใช้งานได้
 • ไม่สามารถใช้ Tokaido shinkansen
 • สาย Home Liner ต้องซื้อตั๋วเพิ่มต่างหาก
 • ถ้าเดินทางมาจากเส้นทางนี้
   • รถไฟสาย Limited Express/Rapid ที่ไม่มีตู้ Non-reserved ไม่สามารถใช้งานได้
   • Nagoya จะต้องซื้อตั๋วรถไฟช่วง Nagoya – Toyohashi เพิ่ม
   • Osaka แล้วถือ Pass ของ JR West (ที่ครอบคลุมบริเวณรอบๆ ทะเลสาบ Biwako) จะต้องซื้อตั๋วรถไฟช่วง Maibara-Nagoya-Toyohashi เพิ่ม
   • Tokyo จะต้องซื้อตั๋วรถไฟช่วง Tokyo – Matsuda เพิ่ม ยกเว้นมี JR Tokyo Wide Pass ที่วิ่งมาทาง Mt. Fuji– Mito – Atami ได้เลย

   

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย