สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร JCB

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร JCB

 

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเจซีบี ที่ JTB ทุกสาขาหรือในงานอีเวนท์ รับฟรี 3 ต่อทันที

ฟรี 1 รับบัตร Starbucks มูลค่า 300 บาท
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเจซีบีตั้งแต่10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

ฟรี 2 ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตเพียง 2% ทุกๆเซลส์สลิป

ฟรี 3 ส่วนลด1,000บาท สำหรับผู้ใหญ่ และ 500 บาทสำหรับเด็ก / 1 โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
ส่วนลด 500 บาทสำหรับผู้ใหญ่ และ 250 บาทสำหรับเด็ก /1 โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ

เงือนไข

* สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเจซีบี ในการรับบัตร Starbucks 1 ใบ / 1 บัตรเจซีบี / 1 โปรแกรมท่องเที่ยว
* สงวนสิทธิ์การรับส่วนลด1,000 บาทสำหรับผู้ใหญ่ และ 500 บาทสำหรับเด็ก /โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศที่ร่วมรายการเท่านั้น และ ส่วนลด 500 สำหรับผู้ใหญ่ และ 250 บาทสำหรับเด็ก/ 1 โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศที่ร่วมรายการเท่านั้น* ส่วนลดสำหรับเด็กที่มีอายุ 5 ปีเต็ม – 11ปี (และไม่เกิน 12ปีเท่านั้น)
*สวงนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มาใช้บิการที่ JTB สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ และ สาขาเอ็มควอเทียร์ หรือที่งานอีเว้นท์เท่านั้น
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศและโปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศหมายถึง
โปรแกรมท่องเที่ยวของเจทีบี ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ รวมตั๋วเครื่องบิน อาหาร ที่พัก และ ไกด์นำเที่ยว
วันนี้ – 30 เมษายน 2560 เท่านั้น