บัตรของขวัญมูลค่า 1,000 บาท

coupon1000-31Oct
เงื่อนไขการใช้บัตรส่วนลด

• บัตรส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะที่บู๊ธ JTB ในงานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง 2017 และที่ JTB สาขาเอ็มควอเทียร์และสีลมคอมเพล็กซ์เท่านั้น ไม่สามารถใช้ในงานอีเวนท์อื่นๆได้
• บัตรนี้ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า สำหรับยอดการใช้จ่าย ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป บัตร 1 ใบใช้ได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่านเท่านั้น
• บัตรส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560
• บัตรส่วนลดนี้ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และหากสูญหายไม่สามารถออกให้ใหม่ได้
• บัตรส่วนลดนี้สามารถนำมาใช้ได้ที่บู๊ธ JTB ในงานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง 2017 และที่สาขาเท่านั้น ไม่สามารถใช้โดยส่งผ่านอีเมล์ หรือส่งมาทางไปรษณีย์ได้
• เงื่อนไขการใช้บัตรส่วนลดนี้ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท JTB (Thailand) Limited บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การใช้บัตรส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรของขวัญอื่นๆ ที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามได้