jrwest_web_banner

Hokuriku Area Pass

4DAYS

Adult (12+)

5,000

Yen

Child (6-11)

2,500

Yen

Buy Now

*สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 06-11 ปี ให้ใช้ราคาตั๋วเด็ก (สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องเสียค่าโดยสาร สามารถใช้ที่นั่งร่วมกับผู้ใหญ่ได้)

 • Hokuriku Area Pass is valid for unlimited travel in the valid area on the map
 • Valid trains are below;
  • Non-reserved seats on Bullet Train “HOKURIKU SHINKANSEN” (Kanazawa⇔Kurobe-Unazukionsen)
  • Non-reserved seats on Express Trains ‘THUNDERBIRD’ etc.
  • Rapid Services, and Local trains on JR-WEST Conventional lines
 • *  These trains below cannot be used
  • Bullet Train “HOKURIKU SHINKANSEN” (Kurobe-Unazukionsen⇔Tokyo)
  • Not valid for the IR Ishikawa Railway or the Ainokaze Toyama Railway.
   • As a special exception, the pass can be used for the Himi, Johana, or Nanao lines only if the pass-holder does not alight from the IR Ishikawa Railway Kanazawa⇔Tsubata) or the Ainokaze Toyama Railway (Takaoka⇔Toyama).
    Limited express trains can be used on the IR Ishikawa Railway (Kanazawa⇔Tsubata).
    If using the Ainokaze Liner rapid service on the Ainokaze Toyama Railway, a separate “liner fare” is required.
kanazawa-castle
[Ishikawa] Kanazawa Castle
kenrokuen-garden
[Ishikawa] Kenrokuen garden

 

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่มีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ใบแลกตั๋วนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นตั๋วได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ออฟฟิศขึ้นตั๋ว JR (สถานที่ตั้ง และช่วงเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า)
  • Toyama, Shin-Takaoka, Kanazawa, Komatsu, Fukui, Tsuruga, Kyoto, Shin-Osaka, Osaka, Kansai-airport

เงื่อนไขการใช้งาน

 • รถไฟชินคันเซ็นสายโฮคุริคุ หรือรถไฟด่วนพิเศษที่วิ่งในเส้นทาง และรถไฟสายปกติ (ที่นั่งธรรมดา) สามารถเลือกขึ้นรถไฟ JR สายอิชิกาวะ, รถไฟสายไอโนะคาเซะโทยาม่าและรถไฟสายโนโตะได้ โดยไม่จำกัดรอบ
 • ไม่สามารถใช้บริการ คะกายากิของรถไฟชินคันเซ็นสายโฮคุริคุ

การจอง

 • คุณไม่สามารถจองที่นั่งได้จนกว่าจะขึ้นตั๋ว
 • คุณสามารถโดยสารที่นั่งธรรมดาแบบไม่ต้องจองได้
 • ในตอนที่จะเข้าไปในสถานีให้แสดงตั๋วกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ตามประตูตั๋ว
 • สำหรับการจองตั๋วให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ที่ออฟฟิศขายตั๋ว
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วส่วนบุคคล กรุณาพกหนังสือเดินทางตลอดการเดินทางในกรณีที่พนักงานขอเรียกตรวจสอบ

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย