jrwest_web_banner

Hiroshima Yamaguchi Area Pass

5DAYS

Adult (12+)

11,000

Yen

Child (6-11)

5,500

Yen

Buy Now

*สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 06-11 ปี ให้ใช้ราคาตั๋วเด็ก (สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องเสียค่าโดยสาร สามารถใช้ที่นั่งร่วมกับผู้ใหญ่ได้)

 • Hiroshima-Yamaguchi Area pass is valid for unlimited travel in the valid area on the map
 • Valid trains are below;
  • Non-reserved seats on Bullet Train “SANYO SHINKANSEN” (Mihara⇔Hakata)
  • Non-reserved seats on Express Trains
  • Special Rapid Services, Rapid Services, and Local trains on JR-WEST Conventional lines
  • JR WEST MIYAJIMA FERRY (Miyajimaguchi⇔Miyajima)
 •  These trains below cannot be used
  • Bullet Train “SANYO SHINKANSEN” (Mihara⇔Shin-Osaka)
  • Bullet Train “TOKAIDO SHINKANSEN” (Shin-Osaka⇔Tokyo)
  • Bullet Train “KYUSHU SHINKANSEN” (Hakata⇔Kagoshima-Chuo)
[Hiroshima]Miyajima
[Hiroshima] Miyajima
 [Yamaguchi]Kintaikyo
[Yamaguchi] Kintaikyo

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่มีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ใบแลกตั๋วนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นตั๋วได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ออฟฟิศขึ้นตั๋ว JR (สถานที่ตั้ง และช่วงเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า)
  • Shin-Osaka, Osaka, Kansai-airport, Hiroshima, Shin-Shimonoseki, Shimonoseki, Kokura, Hakata

เงื่อนไขการใช้งาน

 • จากฮากาตะไปยามากุจิ, ฮิโรชิม่า รถไฟชินคันเซ็นสายซันโย (รวมถึงโนโซมิ และมิซะโฮะที่วิ่งระหว่างฮากาตะ-มิฮาระ) หรือรถไฟด่วนพิเศษที่วิ่งภายในเส้นทาง, รถไฟความเร็วสูง, รถไฟสายปกติ(ที่นั่งธรรมดา) และเรือเฟอร์รี่ JR WEST มิยาจิม่า
 • ไม่สามารถใช้กับรถไฟสายปกติของเกาะคิวชู (ระหว่างฮากาตะ-ชิโมโนเซกิ)
 • หากจะใช้บริการรถไฟ STEAM LOCOMOTIVE YAMAGUCHI ต้องซื้อตั๋วและจองที่นั่ง

การจอง

 • คุณไม่สามารถจองที่นั่งได้จนกว่าจะขึ้นตั๋ว
 • คุณสามารถโดยสารที่นั่งธรรมดาแบบไม่ต้องจองได้
 • ในตอนที่จะเข้าไปในสถานีให้แสดงตั๋วกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ตามประตูตั๋ว
 • สำหรับการจองตั๋วให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ที่ออฟฟิศขายตั๋ว
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วส่วนบุคคล กรุณาพกหนังสือเดินทางตลอดการเดินทางในกรณีที่พนักงานขอเรียกตรวจสอบ

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย