map-hokkaido winter


banner-free easy tour

...

โซอุนเคียว – ชิเรโทโกะ – โทคาจิ 4 วัน

(ออกเดินทางจากซัปโปโร ขากลับกลับมาที่ซัปโปโร)
วันออกเดินทาง : 26 ม.ค. – 9 มี.ค. 61

...

โซอุนเคียว – ชิเรโทโกะ – อาคัง 4 วัน

(ออกเดินทางจากซัปโปโร ขากลับกลับมาที่ซัปโปโร)
วันออกเดินทาง : 20 ม.ค. – 9 มี.ค. 61

...

โซอุนเคียว – อาบาชิริ – ชิเรโทโกะ 4 วัน

(ออกเดินทางจากซัปโปโร ขากลับกลับมาที่ซัปโปโร)
วันออกเดินทาง : 31 ม.ค. – 8 มี.ค. 61

...

โทคาจิ – ชิเรโทโกะ – โซอุนเคียว 4 วัน

(ออกเดินทางจากซัปโปโร ขากลับกลับมาที่ซัปโปโร)
วันออกเดินทาง : 26 ม.ค. – 9 มี.ค. 61

...

โอบิฮิโระ – คาวายุ – ชิเรโทโกะ – โซอุนเคียว 5 วัน

(ออกเดินทางจากซัปโปโร ขากลับกลับมาที่ซัปโปโร)
วันออกเดินทาง : 20 ม.ค. – 8 มี.ค. 61

...

โซอุนเคียว – ชิเรโทโกะ 3 วัน

(ออกเดินทางจากซัปโปโร ขากลับกลับมาที่ซัปโปโร)
วันออกเดินทาง : 20 ม.ค. – 8 มี.ค. 61

...

โซอุนเคียว – ชิเรโทโกะ – อาบาชิริ – โทคาจิ 5 วัน

(ออกเดินทางจากซัปโปโร ขากลับกลับมาที่ซัปโปโร)
วันออกเดินทาง : 20 ม.ค. – 8 มี.ค. 61

...

ชิเรโทโกะ – อาบาชิริ 3 วัน

(ออกเดินทางจากซัปโปโร ขากลับกลับมาที่ซัปโปโร)
วันออกเดินทาง : 20 ม.ค. – 8 มี.ค. 61

map-activities-hokkaido

...

เรือตัดน้ำแข็งออโรร่า เพื่อท่องเที่ยวธารน้ำแข็ง

...

เรือตัดน้ำแข็งการินโกะ II เพื่อท่องเที่ยวธารน้ำแข็ง

...

ธารน้ำแข็ง & ล่องเรือชมนก

...

แพ็คเกจประสบการณ์เดินเล่นบนธารน้ำแข็ง

...

แพ็คเกจประสบการณ์ใส่สโนว์ชูเดินบนธารน้ำแข็งที่ทะเลสาบชิเรโทโกโกะ

...

แพ็คเกจนี้รวม
ค่ารถบัส , ค่าขึ้นเรือการินโกะ , ค่าข้าวกล่องมื้อเย็น 

...

แพ็คเกจนี้รวม
ค่ารถบัส , ค่าขึ้นเรือการินโกะ , ค่าเข้าสวนสัตว์อาซาฮิยามะ, ค่าแซนวิซ (มื้อกลางวันแบบเบาๆ)