Group Tour

early_bird_promotion_head

TTT#42_THANN_slide_banner

...

ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนริมทะเลอุมิโนะนากามิชิ – คิตะคิวชู – สวนคาวาชิฟูจิ – ปราสาทคุมาโมโต้ – ท่าเรือชิมาบาระ – เฮ้าส์เทนบอช – สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

เดินทาง : 01-06 พ.ค. 60
ราคา (ปกติ) : 65,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย (TG)

 

...

ชมเพลินสวนสวยในช่วงเวลาแห่งความสดชื่นที่เต็มไปด้วยสีสันอันงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ – นมัสการ พระพุธรูปอุชิคุไดบุทสึ – สัมผัสประสบการณ์ ทดลองทำโมจิ – ช้อปปิ้ง Gotemba Premium Outlet – ออนเซ็น

เดินทาง : 08-13 พ.ค. 60
ราคา (ปกติ) : 62,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : ออล นิปปอน แอร์เวย์ (NH)

 

...

ชมดอกชิบะซากุระ(พิงค์มอส) พร้อมชมความงามของดอกซากุระ – คลองโอตารุ – ชมวิวเมืองซัปโปโรที่ Okurayama Ski Jump – ช้อปปิ้งที่ Furano Marche  – ศาลเจ้าซัปโปโร ฟูชิมิ อินาริ โทริอิ – เมนูขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ – ออนเซ็น

เดินทาง : 10-16 พ.ค. 60
ราคา (ปกติ) : 59,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : ออล นิปปอน แอร์เวย์ (NH)

 

...

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – BLUE POND – น้ำตกชิโรงาเนะ – ทุ่งดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ – ฟาร์มโทมิตะ – เมล่อนเฮาส์ – เก็บ/ชิมเชอร์รี่สด – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วคิตาอิจิ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โรงกลั่นวิสกี้โยอิชิ – ขาปูยักษ์ – ออนเซ็น

เดินทาง : 20-25 ก.ค. 60
ราคา (ปกติ) : 67,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : การบินไทย (TG)